Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Dorpsvisie aangeboden
Menu

Dorpsvisie aangeboden

Karel Hanewinkel biedt de dorpsvisie aan Alice Hilberdink, voorzitter Streekbelang. (© Streekbelang)

Werk aan de winkel voor Streekbelang.
Schuinesloot / De belte is een mooi dorp, maar er kan nog wel wat verbeterd en ontwikkeld worden. Wat er zoal zou moeten gebeuren staat in een onlangs ontwikkelde Toekomstvisie

Schuinesloot/De Belte – Een werkgroep verkeersveiligheid, een buurtloket, een werkgroep wonen. Dat zijn enkele adviezen van de Werkgroep Toekomstvisie Schuinesloot/De Belte opgetekend in een dorpsvisie, die afgelopen week is aangeboden aan Alice Hilberdink, voorzitter van Streekbelang. In de dorpsvisie wordt een beeld geschetst van Schuinesloot/De Belte in 2025.

Een dorp met voldoende levensloop bestendige woningen, een bloeiend en veelzijdig verenigingsleven, een multifunctioneel dorpsgebouw met gevarieerde activiteiten voor jong en oud, een bescheiden groei in kleinschalige bedrijvigheid en onder andere een coöperatie,gericht op een collectieve aanpak van duurzame energie. Ook is er het nodige gebeurd op het gebied van verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid

Een van de huidige wensen in dit verband is bijvoorbeeld het verbreden van de Geert Migchelsweg en het veiliger maken van de kruising Schuinesloot/De Belte. ‘De wegen zijn niet meegegroeid met de verkeersintensiteit. Er zijn meer autobezitters, de voertuigen van landbouwverkeer zijn in grootte fors toegenomen en de fietsers worden sneller. Dit heeft tot gevolg dat het, op de niet doorgaande wegen, met name in De Belte lastig is om elkaar te passeren. Het vaak achterstallig bermonderhoud biedt weinig mogelijkheden om uit wijken,’ constateert de Werkgroep. De dorpsvisie voor de komende vijf à tien jaar is, met hulp van onder andere De Stuw, opgesteld door de Werkgroep Toekomstvisie Schuinesloot/De Belte. Hiervoor werd onder meer een enquête gehouden en gesproken met de inwoners. ‘Het is nu aan Streekbelang om, in samenspraak met onder andere de gemeente, uitvoering te geven aan de diverse wensen en ideeën,’ aldus Karel Hanewinkel, voorzitter van de Werkgroep.