Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Geschiedenis
Menu

Geschiedenis

Schuinesloot

Schuinesloot (Nedersaksisch: Schunesloot, of Skunesloot) is een dorp behorend tot de gemeente Hardenberg in de Nederlandse provincie Overijssel. Het dorp heeft ongeveer 1000 inwoners. Schuinesloot ligt ten noorden van Slagharen, dicht bij de grens met Drenthe. Schuinesloot wordt omgeven door de buurtschappen De Belt(e) en Braamberg (De Wolden/Hardenberg).

Beschrijving

De bebouwde kom van Schuinesloot wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door lintbebouwing met aan de oostkant van het dorp een kleine kern. Hier bevindt zich ook een christelijke basisschool, sportgebouw met dorpshuisfaciliteiten en een hervormde kerk. Even buiten de kom, aan de westelijke zijde (De Belt) bevindt zich een rooms-katholieke kerk.

Op het speelveld dat zich achter de school bevindt worden door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd. Op Koningsdag zijn hier festiviteiten voor de jeugd en verdere bevolking. In de zomer vindt muziekfestival Trefpop er plaats met meerdere lokale bands.

Ook worden in Schuinesloot tijdens het tweede weekend van september elk jaar trekkertrekwedstrijden gehouden op de zaterdag en een Rommelcross (een soort lokale Zwarte Cross) op de zondag. Dit alles wordt omlijst met diverse lokale en regionale bands, dj’s en artiesten.

Naam

De naam verwijst naar een sloot die ‘schuin’ door het gebied loopt.

 Kunstwerk ‘Welkom’ van Schuinesloot voorstellende de heuvels de Belte en de Braamberg en de schuine sloot

Geschiedenis

De woeste streek ten noorden van de Lutter Es (Lutten, Oud-Lutten) was vroeger een vrijwel onbewoond veengebied, dat naadloos aansloot op het Drentse Hooge Veen. Het stond bekend als het Lutterveld. Toen het veen in de 19e eeuw ontgonnen werd vestigden zich her en der veenarbeiders. Het westen van het Lutterveld werd ontgonnen door Duitse grondbezitters die hun arbeiders vanuit de omgeving van Osnabrück hiernaartoe haalden. Deze veenarbeiders waren vrijwel allemaal Rooms Katholiek. Men ging wonen op de hoger gelegen (haren) stukken grond (slagen): Slagharen. Vandaar dat Slagharen tot vrij recent een zeer katholieke enclave in overwegend Protestants gebied was. In het oosten van het Lutterveld woonden vooral Protestantse veenarbeiders en boeren, waaronder ook een flink aantal Gereformeerden. Tot in de dertiger jaren (1930) was het leven in de veengebieden op z’n zachtst gezegd schraal: kleine huisjes, veel wijken en zandpaden.

De landbouw begon rond 1900. De eerste boeren, meest Gelderse en enkele Groningse, kwamen rond 1910. De meeste woningen, arbeidershuisjes en boerderijen stonden langs de Schuine Sloot (nu Gedempte Schuinesloot). Toen was de Schuineslootweg nog een zandweg, die soms veranderde in een modderweg met kuilen waarin koetsen tot aan de assen inzakten. In 1920 begon de verharding met sintels. Het werd touwtrekken tussen Schuine Sloot en wat nu de Schuineslootweg is waar een betere weg moest komen. In 1948 werd de sintelweg verhard tot klinkerweg. Langs de Schuine Sloot bleef men zich behelpen met zandpaadjes langs het water en over de smalle vonders, zoals ook langs de wijken het geval was. Omstreeks 1961 werd de klinkerweg van de Schuineslootweg een fraaie asfaltweg in het kader van de streekverbetering.

In de zeventiger jaren kreeg het (meer ‘Protestantse’), noordelijke gedeelte van Slagharen een eigen dorpsnaam: “Schuinesloot”. De streeknaam van (het overwegend ‘Katholieke’) ‘De Belte’ is afkomstig van een zandhoogte in het oorspronkelijke veenlandschap. Op de grens van Overijssel en Drenthe ligt ‘De Braamberg’ ; een streeknaam afkomstig van een nabijgelegen zandhoogte.

De bouw van woningen werd eerst beperkt tot Slagharen. De planologische dienst te Zwolle zag niets in woningbouw langs de Beltweg en Schuineslootweg. Huizen bouwen mocht niet, kippenhokken wel. Die dan ook bewoond werden door mensen. Aapko Sportel [1892-1985], met ere genoemd “burgemeester van Schuinesloot”, beijverde zich voor betere (woon)omstandigheden. Tot op hoge leeftijd (89) was hij voorzitter van streekbelang.

Bron/tekst: Reinder Sanders (Streekmuseum “Oale Meestershuus”, Slagharen) / (Website Streekbelang De Belte / Schuinesloot)