Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Het Kavelbos
Menu

Het Kavelbos

Staatsbosbeheer beheereenheid Vechtdal beheert ruim 2500 hectare natuur en landschap. We doen dit namens en voor alle Nederlanders. Het bieden van natuurrecreatieve mogelijkheden, ontspanning, rust en ruimte is voor ons een hoofdtaak.
Het landschappelijk karakteristiek rivierenlandschap van de Overijsselse Vecht, stuwwallen, uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen, trilvenen en nog veel meer terreintypen, bieden die rust en ruimte volop.
Staatsbosbeheer stelt ze daar graag voor open.

Het Landschapselement Schuinesloot, aangelegd rond 1970 tijdens de ruilverkaveling, bied schuil- en nestelplaatsen voor allerlei wilde planten en dieren waaronder reeën, maar ook kikkers en padden.
In samenwerking met Streekbelang De Belt / Schuinesloot is de aanwezige poel op diepte gebracht en worden de paden regelmatig voor u gemaaid.

Staatsbosbeheer en Streekbelang De Belt / Schuinesloot wensen u een aangenaam verblijf.