Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Visie op toekomst Schuinesloot / De Belte
Menu

Visie op toekomst Schuinesloot / De Belte

Schuinesloot –  Hoe moet Schuinesloot/De Belte er in 2030 uitzien?

Die vraag moet beantwoord worden in een Toekomstvisie, waarvoor vanaf 24 september 2018 een enquête verspreid wordt. Voor het opstellen van de Toekomstvisie is een werkgroep opgezet gevormd door Charissa Fidom, Gerrit Rieks, Peter Groote, Wim Somsen, Sanne van der Bij, Karel Hanewinkel, Henry Kievits, Henry Somsen, Herman Kosse en Marianne Engelbertink.
Zij verspreiden de enquête formulieren en gaan met de inwoners in gesprek.
“Iedereen kan en mag zijn mening geven en gedachten delen. Het is mooi om te zien welke verbindingen tot stand komen als er samengewerkt wordt”, aldus de werkgroepleden.