Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Vervanging AED’s
Menu

Vervanging AED’s

Ze zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld; de AED’s die de kans op overleving van mensen met een hartstilstand met 90%[1] doet toenemen. Ook in Schuinesloot zijn er AED’s aanwezig.

Hennie Rutgers-Huisjes, inwoonster van Schuinesloot, heeft zich tien jaar geleden sterk gemaakt voor de aanschaf van drie AED’s in het dorp. Door haar inzet werden de benodigde financiële middelen ingezameld. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is het moment gekomen dat de AED’s aan het eind van hun levensduur zijn en moeten worden vervangen. Hiermee zijn bedragen gemoeid die niet alleen bij elkaar kunnen worden gebracht met subsidies van overheidsinstellingen, maar waarbij ook een beroep wordt gedaan op de vrijgevigheid van de lokale gemeenschap. Daarom deze oproep:

Vindt u het belangrijk dat de AED’s blijven in Schuinesloot?

En heeft u daar een financiële bijdrage voor over?
U kunt uw donatie overmaken naar het volgende rekeningnummer:
NL14 RABO 0147781825
t.n.v. Streekbelang De Belt-Schuinesloot
o.v.v. donatie AED

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hennie Rutgers-Huisjes: 06-46622246
U kunt ook een mail sturen naar: info@sbschuineseloot.nl

[1] Mits een omstander in de eerste zes minuten :
1. De hulpdiensten 112 alarmeert
2. Start met reanimatie
3. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) inzet.