Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Uitnodiging jaarvergadering
Menu

Uitnodiging jaarvergadering


Het bestuur van Streekbelang De Belt-Schuinesloot nodigt u uit voor de jaarvergadering op woensdag 27 februari 2019 om 20.00 uur in
Ons Trefpunt” in Schuinesloot.
Inloop vanaf 19.30u.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter, Alice Hilberdink
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Notulen jaarvergadering 2018 van de notulist, Wim Spijker
 4. Financieel verslag 2018 van de penningmeester, Herma Nijhof
 5. Kascontrole
   verslag kascontrolecommissie
   benoemen nieuw commissielid
 6. Bestuursverkiezing
  Er zijn dit jaar geen bestuurswisselingen.
 7. Rondvraag
 8. Pauze
 9. DORPSPLEIN SCHUINESLOOT  Denk mee met het ontwerp
  Het groenste schoolplein van Overijssel. Vorig jaar heeft Basisschool de Wegwijzer €10.000,= gewonnen bij deze wedstrijd. Niet alleen de kinderen en leerkrachten, maar ook ouders, opa’s en oma’s, verenigingen en buurtbewoners werkten mee om deze wedstrijd te winnen. Het groene schoolplein is onderdeel van het nieuwe dorpsplein rondom het Trefpunt en de Basisschool. Vanavond laten
  Petra Nieuwland en Marianne Engelbertink een eerste ontwerp voor het nieuwe dorpsplein aan u zien. Graag horen zij wat u van het ontwerp vindt en of u nog dingen mist. Ook willen ze graag met u nadenken over de realisatie van het nieuwe dorpsplein.
 10. ROUTE 36
  Marianne Engelbertink is vorig jaar gestart met haar bedrijf ROUTE 36. Met ROUTE 36 organiseert Marianne projecten waarmee zij de mensen dichter bij elkaar wil brengen, de verbinding met elkaar zoeken. Zo is Marianne één van de initiatoren van het groenste schoolplein project en zal zij zich de komende tijd, samen met het Team Samen Doen Noord, toeleggen op “Noaberschap”, hulp en ondersteuning en het opzetten van een ondernemersnetwerk. Hierover wil Marianne, in samenwerking met Samen Doen, u graag meer vertellen.