Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Uitnodiging jaarvergadering
Menu

Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van Streekbelang De Belt-Schuinesloot nodigt u uit voor de jaarvergadering op donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur
in “Ons Trefpunt” in Schuinesloot.
Inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en terugblik afgelopen jaar
3. Notulen jaarvergadering 2019
4. Financieel verslag 2019
5. Kascontrole
     •  verslag kascontrolecommissie
     •  benoemen nieuw commissielid
6. Bestuursverkiezing
Er zijn dit jaar geen bestuurswisselingen. Wel neemt penningmeester Herma Nijhof afscheid als bestuurslid van Streekbelang.
7. Noaberschap en Samen Sterk
door Marianne Engelbertink en Teri Lynn Baker.
8. Ondernemersplatform in Schuinesloot en De Belte.
Toegelicht door Henri Somsen en Gerrit Rieks.
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Presentatie over duurzaamheid door Miriam Gerrits, educatief medewerker duurzaamheid bij Natuuractiviteitencentrum De Koppel.
In
de toekomstvisie van De Belt-Schuinesloot staat duurzame energie hoog op de kalender en juicht de werkgroep een collectieve aanpak van onder meer het plaatsen van zonnepanelen toe. De voorkeur gaat daarbij uit naar het plaatsen van panelen op beschikbare daken. Een weide met zonnepanelen verstoort het groene landschappelijke karakter. Met belangstelling wordt er gekeken naar de ontwikkelingen van andere vormen van duurzame energie. Waar mogelijk kan er samenwerking gezocht worden met soortgelijke initiatieven in de omliggende dorpen. Miriam Gerrits gaat in op bovengenoemde zaken.