Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Uitnodiging jaarvergadering 14 maart 2023
Menu

Uitnodiging jaarvergadering 14 maart 2023

Het bestuur van Streekbelang De Belt / Schuinesloot nodigt u uit voor de jaarvergadering op dinsdag 14 maart 2023 om 20.00 uur in “Ons Trefpunt” te Schuinesloot.

Inloop vanaf 19.30 uur

Agenda:
1) Opening.
2) Mededelingen en terugblik afgelopen jaar.
3) Notulen jaarvergadering 2020.
4) Financieel verslag 2022.
5) Kascontrole.
* Verslag kascontrolecommissie.
* Benoemen nieuw commissielid.
6) Schoolbestuur: Toekomst “Ons Trefpunt”.
7) Rondvraag.
8) Pauze.
9) Presentatie door Jannie van Movingcenter Slagharen.
* Thema: Pijlers van gezondheid.