Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Uitleg over dorpsplan voor De Belte en Schuinesloot tijdens jaarvergadering.
Menu

Uitleg over dorpsplan voor De Belte en Schuinesloot tijdens jaarvergadering.

Spreker tijdens jaarvergadering

In de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Streekbelang De Belt-Schuinesloot die u afgelopen week heeft ontvangen, staat vermeld dat de spreker tijdens deze avond nog niet was vastgelegd.

Inmiddels zijn John Eilert en Klaas Bouwman van Stichting De Stuw  bereid gevonden u deze avond meer te vertellen over het belang van een dorpsplan. Een dorpsplan beschrijft hoe een dorp er over vijf, tien of twintig jaar uitziet.
Van groot belang hierbij is de inbreng van de bewoners van het dorp zelf.

Tijdens deze avond wordt de eerste stap gezet naar een dorpsplan voor de buurtschappen Schuinesloot en De Belte.
Hierbij nodigen wij u nogmaals uit voor de Algemene Ledenvergadering van Streekbelang De Belt-Schuinesloot op woensdag 21 februari, om mee te praten over de inhoud van het dorpsplan voor ons dorp.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Streekbelang De Belt-Schuinesloot