Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Schuinesloot verzet zich tegen opvang 70 Oekraïners: “We vinden het onverantwoord”
Menu

Schuinesloot verzet zich tegen opvang 70 Oekraïners: “We vinden het onverantwoord”

Er is besloten om 70 Oekraïners in Schuinesloot op te vangen

Er is besloten om 70 Oekraïners in Schuinesloot op te vangen© Getty Images / Victoria Kotlyarchuk

Schuinesloot zit niet te wachten op de opvang van zeventig Oekraïense vluchtelingen in het dorp. Zo zou driekwart van de inwoners tegen de opvang zijn. Dat blijkt uit een enquête die Streekbelang De Belt/Schuinesloot onder de dorpelingen hield. “Er is zelfs een inwoner die wil verhuizen als de vluchtelingen er komen. Vluchten voor vluchtelingen kan toch niet?”

Burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg bracht de inwoners in oktober per brief op de hoogte van de plannen om in een oude school aan de Schuineslootweg de oorlogsvluchtelingen op te vangen. Dat is voor de duur van minimaal één en maximaal drie jaar. Het gebouw is volgens de gemeente namelijk vrij makkelijk geschikt te maken voor de opvang van zeventig mensen.

Dat nieuws viel de dorpelingen rouw op hun dak. “Het dorp was dusdanig in rep en roer dat nog diezelfde avond een spoedbijeenkomst is gehouden. De zaal was tot de nok toe gevuld”, vertelt Johan Nieuwland van Streekbelang De Belt/Schuinesloot tijdens de inspreekronde van de raadsvergadering. “Streekbelang heeft dan ook ernstige zorgen over de impact van het besluit op de leefbaarheid van het dorp”, vertelt hij al vechtend tegen zijn tranen.

‘Heftige reacties’

Bij die bijeenkomst was ook de burgemeester aanwezig. “Daar heb ik de nodige emoties gehoord. Er waren heftige reacties, mensen waren geschokt. Vooral omdat er op deze manier wordt gecommuniceerd. Maar een crisis vraagt om noodkeuzes, die hebben we moeten nemen”, aldus Offinga.

Momenteel zijn er zo’n 100.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland. De verwachting is dat er aankomend voorjaar 25.000 meer zullen zijn. En daar moeten veiligheidsregio’s en gemeenten op inspelen. “Ook Hardenberg neemt daarin haar verantwoordelijkheid.”

Toekomst van de school

Het feit dat het oude schoolgebouw grenst aan het schoolplein van de huidige school en aan de achtertuin van een omwonende, roept weerstand op bij de inwoners. “De kans is groot dat een aantal van de Oekraïners getraumatiseerd is, ze komen immers uit een oorlogssituatie. Wie garandeert ons dat deze mensen zich niet onvoorspelbaar gaan gedragen? We vinden het onverantwoord om zulke mensen te plaatsen aan een schoolplein en in de achtertuin van inwoners”, vertelt Nieuwland.

Volgens Streekbelang heeft een aantal ouders al aangegeven hun kind van school te zullen halen als de komst van de Oekraïners doorgaat. Gezien het feit dat de school slechts 66 leerlingen telt en bij 55 de gemeente een school mag sluiten, leidt dat tot zorgen in het dorp. “We doen er alles aan om de school te behouden voor het dorp. Het kan toch niet zo zijn dat dit nu in gevaar komt door de komst van Oekraïners?”

Verhuizen

Het bestuurslid van Streekbelang De Belt/Schuinesloot probeert de weerstand in Schuinesloot duidelijk te maken aan de gemeenteraad. “Een aanwonende wil zelfs verhuizen als de opvang doorgaat. Dat kan toch niet? Vluchten voor een vluchteling.”

De belangenbehartiger van het dorp heeft een alternatieve locatie voor de opvang aangedragen. “Op de gemeentegrond naast het azc in Hardenberg.” Hij moet concluderen dat met die suggestie niets is gedaan.

Besluit staat vast

Volgens de burgervader komt dat omdat het besluit al is genomen. Er zal nog een gesprek plaatsvinden, maar daarna moet de opvang toch echt handen en voeten gaan krijgen. “Daarin houden we rekening met de veiligheid, bereikbaarheid en de zorg die er in Schuinesloot leeft”, besluit Offinga.