Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Nieuwe noodverordening COVID-19
Menu

Nieuwe noodverordening COVID-19

Hierbij de nieuwe noodverordening die met ingang van 1 juli van kracht is.
De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden op:

www.rijksoverheid/coronavirus