Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Jaarvergadering Streekbelang
Menu

Jaarvergadering Streekbelang

Uitnodiging

Het bestuur van Streekbelang De Belt-Schuinesloot nodigt u uit voor de jaarvergadering op
woensdag 28 Februari 2024 om 20.00 uur in “Ons Trefpunt” in Schuinesloot.
Inloop vanaf 19.30u.

Agenda

1. Opening.

2.  Mededelingen en terugblik afgelopen jaar.

3.  Notulen jaarvergadering 2023.

4.  Financieel verslag 2023.

5.  Kascontrole.

6. Voostellen nieuwe gebiedswethouder Alwin Mussche.

7. Presentatie werkgroep Aula Slagharen.

8. Rondvraag.

9. Pauze.

10. Presentatie door De Stuw.

   *Wat kunnen Sociaal Jongerwerker en de buurtconciërge voor de inwoners betekenen?                

Draagt u het Streekbelang een warm hart toe, maar bent u nog geen lid?
Dan kunt u gebruik maken van het incassoformulier op de achterzijde.
De contributie bedraagt € 5,- per jaar.

Uit gegevens van de bank is gebleken dat niet alle huidige incasso’s geïncasseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld als u van bank bent veranderd, of uw rekening hebt beëindigd. Wilt u dit controleren/herstellen?