Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Ideeën invulling oude basisschool in Schuinesloot
Menu

Ideeën invulling oude basisschool in Schuinesloot

In november zijn de inwoners  van de Belt-Schuinesloot door Streekbelang de Belt-Schuinesloot gevraagd naar hun ideeën en plannen voor de invulling van het gebruik van de oude basisschool in Schuinesloot. In deze brief vindt u de resultaten. Wij zullen deze resultaten aan de Gemeente Hardenberg aanbieden. Zij kunnen dit dan meenemen in het besluit over wat er met de oude school gaat gebeuren.  

Er hebben 72 inwoners gereageerd. Sommige inwoners hadden meerdere ideeën. Deze 99 ideeën zijn onder te verdelen in de volgende categorieën  wonen, maatschappelijk/sociaal, bedrijven, sloop/hergebruik grond of een combinatie van verschillende categorieën. Meerdere mensen hebben aangegeven hun ideeën te willen toelichten in een persoonlijk gesprek. Een aantal mensen heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in koop van de locatie.

Hieronder volgt een toelichting van de verschillende categorieën:

Wonen  (59%)

Er is behoefte aan woningen/appartementen voor senioren en voor starters.

Hierbij verschilt de behoefte in:

Er wordt aangegeven dat de woningen bedoeld zijn voor inwoners van Schuinesloot of mensen die een sociale binding hebben.

Als er meer appartementen voor senioren komen dan kunnen de jongeren in Schuinesloot eventueel doorstromen naar de vrijgekomen woningen van senioren. Daarnaast wordt als positief benoemd dat het grenst aan het schoolplein en het MFC.  Er is behoefte aan betaalbare woningen. Ook wordt er gesproken over een woongemeenschap.

Wonen/zorg (5%)

Het  gaat hier om kleinschalige zorgappartemten voor ouderen die niet meer alleen kunnen zijn.

Wonen/bedrijven (7%)

Ook hier is weer behoefte aan appartementen voor senioren en/of starters maar dan gecombineerd met kleinschalige bedrijfsruimtes. Ideeën zijn een mini-supermarkt, kringloop, kleine praktijkruimten voor bijvoorbeel pedicure, fysiotherapeut, starters, zzp-ers.

Maatschappelijk/sociaal  (9%)  

Een plek waar mensen samen kunnen komen, terecht kunnen. Hierbij wordt gedacht aan een buurtkamer,  kringloop, dagbesteding, game-room, aanvulling op MFC, inzetten op preventieve gezondheid, infohuis, creatieve ruimte.

Maatschappelijk/sociaal en wonen   (2%)

Een kringloopwinkel in combinatie met dagbesteding en ruimte om elkaar te ontmoeten. Daarnaast een deel inrichten voor sociale huurwoningen.

Bedrijven  (2%)

Een verzamelgebouw voor startende ondernemers.

Sloop en wonen/hergebruik grond (20%)

20 % van de mensen hebben de voorkeur voor het helemaal of deels slopen (het oude deel) van de oude school. Zij vinden (een deel van) het huidige gebouw ongeschikt voor bewoning of de gehele locatie ongeschikt voor woningen.

Ideeën zijn om het terrein in te richten met een skatebaan, het vergroten van het schoolplein, een stukje natuur/bossage/gras. Ook zijn er ideeën om nieuwe woningen/appartementen te bouwen voor starters en/of senioren of 2 vrijstaande woningen.