Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Heb jij je al opgegeven?
Menu

Heb jij je al opgegeven?

Hallo Dorpsgenoten,
De enquête voor Schuinesloot/De Belte is succesvol ingevuld en heeft ons veel informatie opgeleverd.
Graag nodigen wij u uit om verder met ons in gesprek te gaan over de toekomst van Schuinesloot/ de Belte op maandag 17 december 20.00 – 22.00 uur ’t Trefpunt
Tijdens deze bijeenkomst zal duidelijk worden wat onze omgeving bijzonder maakt, waar we trots op zijn en welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor de toekomst.
De inbreng van de inwoners jong en oud is erg belangrijk. Jongeren zijn de toekomst en met de kennis van mensen met langere levenservaring kunnen we samen veel bereiken.
De bijeenkomst begint met een korte presentatie van de enquête gevolgd door een interactief programma, geleid door de werkgroep Toekomstvisie en John Eilert (De Stuw).
Wij vragen u een voorwerp mee te nemen wat voor u kenmerkend is voor Schuinesloot/de Belte. Dit kan van alles zijn. Het verhaal of de betekenis die u er aan geeft is belangrijker dan het voorwerp.
We kijken uit naar deze avond en horen graag zsm of u deel neemt aan deze bijeenkomst. (Bij veel belangstelling organiseren wij een extra bijeenkomst, zodat ieder de mogelijkheid heeft zijn zegje te doen.)


U kunt zich opgeven via mail: mailto: info@route36inzicht.nl

Of het opgave strookje inleveren bij:
Marianne Engelbertink,
Schuineslootweg 36,
of Henri Kievits,
Geert Migchelsweg 19.
Na deze bijeenkomst worden de resultaten verwerkt tot een werkdocument, waar wij als inwoners samen met Streekbelang mee aan de slag kunnen. Mede met uw inbreng wordt het een plan waar we als inwoners van Schuinesloot/de Belte achter staan en samen de schouders onder kunnen zetten. Samen bepalen we en bouwen we aan de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Karel Hanewinkel
Voorzitter werkgroep Toekomstvisie Schuinesloot/De Belte