Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Groen licht gft-inzameling Hardenbergs buitengebied
Menu

Groen licht gft-inzameling Hardenbergs buitengebied

Inwoners van het buitengebied van de gemeente Hardenberg krijgen vanaf medio 2018 weer te maken met inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft). De gemeenteraad gaf vanavond met 22 stemmen voor en 9 tegen groen licht voor dit collegevoorstel. De fracties van de VVD, D66 en OpKoers.nu stemden tegen. In september 2017 had de Hardenbergse raad nog via een amendement bepaald dat de gft-inzameling in het buitengebied op vrijwillige basis heringevoerd moest worden. Wie daar niet aan mee zou doen, zou de huidige korting van 18 euro op het vastrecht van de afvalstoffenheffing moeten kunnen houden. Maar volgens ‘huisjurist’ mr. Klostermann van Nijsingh advocaten zou dat in strijd kunnen zijn met het gelijkheidsbeginsel. Klostermann waarschuwde dat er een ‘gerede kans’ is dat een inwoner binnen de bebouwde kom die geen gebruik wenst te maken van de gft-inzameling dan ook zo’n korting moet worden verleend. ,,Gebeurt dat niet, dan komt de verordening in strijd met het gelijkheidsbeginsel.”

Brabant

Wim Kloekhorst van OpKoers.nu wist wethouder René de Vent echter te melden dat in enkele Brabantse gemeenten wel op vrijwillige basis wordt gewerkt, en dat zijn fractie tegen het voorstel zou stemmen. Ook D66-raadslid Jacco Rodermond had er grote moeite mee dat de inzameling niet op vrijwillige basis kon. Bovendien kost het zo’n 13.000 euro om voor alle circa 4.000 huishoudens in het buitengebied containers aan te schaffen, zonde van het geld omdat de containers niet overal nodig zijn. VVD’er Bert Gelling was ook fel tegen het collegevoorstel, en vroeg zich onder meer af waarom de gemeente geen ‘second opinion’ van een andere jurist had gevraagd. Wethouder De Vent bleef echter vasthouden aan het collegestandpunt, dat door een ruime raadsmeerderheid werd gesteund.

32 kg gft

Volgens de gemeente en afvalinzamelaar ROVA zal de hoeveelheid restafval dankzij de herinvoering van de gft-inzameling in het buitengebied verder worden teruggedrongen. Uit sorteeranalyses blijkt dat jaarlijks nog steeds gemiddeld 32 kilo gft per inwoner in het restafval zit. Door de inzameling in het buitengebied zal de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft met circa 30 procent groeien. 

Invoering

In verband met de levertijd van de groene containers, ongeveer vier maanden, volgt de technische invoering van de gft-inzameling in de tweede helft van 2018. De nieuwe tarieven (zonder korting) worden pas ingevoerd per 1 januari 2019.