Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Extra opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen
Menu

Extra opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen

woensdag 12 oktober 2022 09:19

In Nederland is een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Dit probleem is erger geworden door de Russische inval in Oekraïne. Veel Oekraïense mensen zijn daardoor gevlucht. Ook naar Nederland. Landelijk en in de Veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over het regelen van extra opvangplekken voor asielzoekers en voor Oekraïense vluchtelingen. Elke gemeente moet voor extra opvangplekken voor vluchtelingen zorgen.

Ook de gemeente Hardenberg levert een bijdrage. In Schuinesloot maakt de gemeente voormalig schoolgebouw De Wegwijzer geschikt voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast vangt de gemeente al asielzoekers op het in azc Hardenberg. De gemeente zoekt nog naar een plek voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers.

25 bufferplekken in het azc Hardenberg

De gemeente Hardenberg vangt al sinds 2016 vluchtelingen op in het asielzoekerscentrum (azc) Hardenberg. Het azc blijft nog tot 2026 in Hardenberg. Er is plek voor 700 asielzoekers. Sinds vorig jaar mag het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) 25 extra bufferplekken gebruikt voor noodopvang. De gemeente Hardenberg heeft besloten dat deze 25 bufferplekken nog eens een jaar gebruikt mogen worden. Deze plekken zijn bedoeld voor kansrijke of kwetsbare asielzoekers. De gemeente wil geen overlastgevende asielzoekers uit veilige landen opvangen in het azc Hardenberg.

Tijdelijke noodopvang voor 86 asielzoekers

Elke Veiligheidsregio in Nederland moet voor de duur van drie maanden 450 noodopvangplekken voor asielzoekers regelen. Deze plekken worden over de gemeenten in de Veiligheidsregio verdeeld. Dit betekent dat de gemeente Hardenberg voor 86 noodopvangplekken moet zorgen. Het gaat dan om een tijdelijke opvanglocatie waar asielzoekers onderdak, een bed en basisvoorzieningen krijgen. Dit kan ook in een hal zijn. De gemeente Hardenberg zoekt nu naar een plek in de gemeente om zo’n tijdelijke opvanglocatie te maken.

Een derde opvanglocatie voor 70 Oekraïense vluchtelingen in Schuinesloot

Er komen nog steeds Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Deze mensen hoeven geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. Zij maken geen gebruik van asielzoekerscentra of noodopvangplekken voor asielzoekers. Voor deze vluchtelingen uit Oekraïne zijn aparte opvanglocaties die 1 tot 3 jaar gebruikt worden. Bijna alle 62.000 plekken in die opvanglocaties in Nederland zijn in gebruik. Er moeten meer plekken komen. In de Veiligheidsregio IJsselland zijn nu 2.300 plekken. Dat moeten er 3.000 worden.

In de gemeente Hardenberg zijn nu twee gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. In het voormalige ING-gebouw in Hardenberg en in de voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart verblijven in totaal meer dan 100 Oekraïense vluchtelingen. Omdat er meer plekken moeten komen, opent de gemeente Hardenberg een derde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Dat gebeurt in voormalig schoolgebouw De Wegwijzer aan de Schuineslootweg 85 in Schuinesloot. Dit gebouw is eigendom van de gemeente. Het is snel geschikt te maken voor het opvangen van ongeveer 70 mensen. Deze opvanglocatie is uitsluitend bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen en niet voor asielzoekers.

De gemeente moet extra statushouders huisvesten

Elk jaar moet de gemeente zorgen dat statushouders een huis krijgen. Dit zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. In 2022 gaat het om 82 mensen. De verwachting is dat dit gaat lukken. Het Rijk heeft besloten dat elke gemeente nog meer statushouders moet huisvesten. Dit jaar moet de gemeente Hardenberg zich inspannen om voor 23 extra statushouders een huis te regelen. De gemeente werkt hiervoor samen met Vechtdal Wonen en Vluchtelingenwerk.