Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Enquête:  Woningbehoefte De Belt/Schuinesloot
Menu

Enquête:  Woningbehoefte De Belt/Schuinesloot

Beste inwoner(s) van De Belt/Schuinesloot,

Uit de toekomstvisie is gebleken dat er behoefte is aan woningbouw in De Belt/Schuinesloot.
Als Streekbelang De Belt/Schuinesloot zijn we in overleg met de Gemeente Hardenberg over mogelijkheden voor woningbouw. De Gemeente Hardenberg heeft gevraagd of wij als Streekbelang De Belt/Schuinesloot de daadwerkelijke behoefte willen onderzoeken.  De uitslag van de enquête wordt gedeeld met de Gemeente Hardenberg. Daarna gaan we verder in gesprek met de Gemeente Hardenberg over de woningbehoefte.

Door het invullen van deze enquête helpt u ons om inzicht te krijgen in de woningbehoefte. Als er binnen uw gezin verschillende woonbehoeften zijn dan kunt u meerdere enquêtes invullen. Deze kunt u vinden op www.sbschuinesloot.nl.

  1. Hoe is uw huishouden samengesteld? 

2.            Wat is uw leeftijd? (als u de enquête samen invult: vul de leeftijd van de oudste in)

3.            In welke woonsituatie bevindt u zich momenteel?

4.            Wilt u in de toekomst in Schuinesloot/De Belt (blijven) wonen?

5.            Bent u op dit moment actief woningzoekend?

6.            Binnen welke termijn wilt u een andere woning in?

7.            Bent u geïnteresseerd een huur- of koopwoning?

8.            Staat u bij een woningcorporatie ingeschreven?

9.            Voor welk type woning heeft u interesse?

                Er zijn bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk

10.  Evt. opmerkingen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…..

11.         Wilt u op de hoogte worden gehouden van dit onderzoek? Vul dan uw gegevens in.

Naam:                  ……………………………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres:       ……………………………………………………………………………………………………………………….

Namens Streekbelang de Belt/Schuinesloot danken wij u voor het invullen van deze enquête.

U kunt deze enquête tot en met maandag 8 januari 2024 mailen naar info@sbschuinesloot.nl

of inleveren bij Arjan Janssen (Geert Migchelsweg 43) of Johan Nieuwland  (Schuineslootweg 60).