Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Eerste AED na tien jaar vervangen in Schuinesloot
Menu

Eerste AED na tien jaar vervangen in Schuinesloot

Met de overdracht aan Streekbelang van een nieuwe AED (Automatische Externe Defibrillator), gesitueerd onder de carport bij de familie Temmink, heeft Alwin te Rietstap donderdagochtend zijn eerste officiële handeling verricht als wethouder (CU) voor gezondheid en zorg in de gemeente Hardenberg.

‘Een hele mooie, eerste handeling om te doen,’ aldus de kersverse wethouder over de AED, die destijds tien jaar geleden als eerste in de gemeente Hardenberg werd geplaatst en nu als eerste van de ruim honderd AED’s in de gemeente vervangen wordt.

Ook voor reanimatie van baby en kind

‘We hopen uiteraard dat het apparaat nooit nodig zal zijn, maar het is fantastisch dat het er is en dat er in de afgelopen jaren ook een doorontwikkeling mee is gemaakt,’ aldus te Rietstap. Hij doelde daarmee op de nieuwe AED’s, die in tegenstelling tot de ‘oude’ apparaten ook toegerust zijn voor baby-kind reanimatie en technisch zo geoptimaliseerd zijn dat er eerder en effectiever een schok toegediend kan worden.

Te Rietstap prees de stichting Hartveilig Hardenberg voor haar inzet, maar ook de gemeenteraad van Hardenberg, die heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van het netwerk door subsidie te verstrekken op de aanschaf van de AED’s en subsidie om het continue proces te waarborgen en te monitoren. ‘Het AED-project is een prachtig initiatief dat van onderop geïnitieerd is en gezamenlijk met de gemeente wordt uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie,’ aldus te Rietstap met woorden in die trant. Hij feliciteerde Streekbelang Schuinesloot met de eerste gloednieuwe AED in het dorp, waar nog twee oude AED’s hangen, die te zijner tijd ook vervangen zullen worden.

In haar dankwoord noemde Alice Hilberdink als voorzitter van Streekbelang met name Henny Rutgers. ‘Het was met name Henny, die zich tien jaar geleden sterk heeft gemaakt voor een AED in Schuinesloot en ook nu weer heel druk is geweest om de vervanging van het apparaat mogelijk te maken.’

In de gemeente Hardenberg is het de Stichting Hartveilig Hardenberg, die zich al jarenlang beijverd voor een dekkend netwerk van AED’s om mensen met een hartstilstand binnen zes minuten te kunnen reanimeren. Er zijn inmiddels ruim honderd AED’s verdeeld over de gemeente en ook zijn meer dan duizend gecertificeerde hulpverleners beschikbaar.

‘We willen naar vier minuten’

‘Onze huidige insteek is om naar een ‘aanrijtijd’ van vier minuten te gaan, zodat de overlevingskansen nog groter worden. Binnen 5 a 6 jaar hopen wij in de hele gemeente over zo’n 150 AED’s te kunnen beschikken,’ liet Peter van den Honert als bestuurslid van Hartveilig Hardenberg tijdens de bijeenkomst in Schuinesloot weten. Behoudens de aanschaf van nieuwe AED’s wil de Stichting Hartveilig Hardenberg tot meer AED’s komen door de apparaten, die bij verschillende bedrijven en instellingen binnen staan, naar buiten te halen, zodat iedereen er in noodsituaties gebruik van kan maken. Een eerste handeling in dit verband werd donderdagmiddag verricht in Radewijk, waar de AED bij kerkgebouw ‘de Opgang’ een binnen AED naar buiten werd geplaatst.  Ook deze handeling werd officieel verricht door wethouder Te Rietstap.

Tot nog toe is de AED in de gemeente Hardenberg dit jaar drie keer ingezet in Dedemsvaart, Slagharen en onlangs nog in Schuinesloot. De inzetgegevens, reanimatiecursussen en meer over het werk van de Stichting Hartveilig Hardenberg is te vinden op hartveilighardenberg.nl.

Bron: Dedemvaartse Courant
Schrijverij Lensen