Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Dodenherdenking 4 mei
Menu

Dodenherdenking 4 mei

Op vrijdag 4 mei om 19.40 uur is er een korte plechtigheid bij het monument op de hoek Schuineslootweg/Lage Landweg.

De besturen van Streekbelang De Belt-Schuinesloot en Stichting Activiteiten Schuinesloot willen hiermee graag samen met u de slachtoffers van ons land tijdens de 2e wereldoorlog herdenken.

19.40 uur      : Samenkomst bij het monument.

19.45 uur      : Gedicht leerling van de basisschool.

19.47 uur      : Toespraak namens het gemeentebestuur.

19.50 uur    Deze inwoners van Schuinesloot zijn omgekomen in de oorlog:

Wolf overleden 10 mei 1940
Zwiep overleden 7 oktober 1943
Michels overleden 2 mei 1945
J.F. Kosse overleden 23 september 1944

Hier volgen de namen van de bemanning van de twee vliegtuigen die in de tweede
wereldoorlog neerstortten in Schuinesloot:

R.I.H. Aird overleden 6 juli 1941
Goulding overleden 6 juli 1941
R.M. Jordan overleden 6 juli 1941
Morrison overleden 6 juli 1941
Forman overleden 6 oktober 1942
Forbes overleden 6 oktober 1942
W.J. Howes overleden 6 oktober 1942
C.W. Rhodes overleden 6 oktober 1942
Slater overleden 6 oktober 1942

Voor alle overledenen uit de 2e wereldoorlog en alle slachtoffers van oorlog en geweld.

De namen worden voorgelezen door Nicolet Winter.

19.55 uur      : Gedicht door Bianca Haverkort, bestuurslid Stichting Activiteiten
Schuinesloot.

19.58 uur      : “The Last Post”

20.00 uur      : Twee minuten stilte, aansluitend zingen van het Wilhelmus.

                        : Bloemlegging. 

20.15 uur      : Dankwoord en sluiting.