Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Dodenherdenking 4 mei 2022, De Belt / Schuinesloot
Menu

Dodenherdenking 4 mei 2022, De Belt / Schuinesloot

Op woensdag 4 mei 2022 om 19.40 uur is er een korte plechtigheid bij het monument op de hoek Schuineslootweg/Lage Landweg. De besturen van Streekbelang De Belt-Schuinesloot en Stichting Activiteiten Schuinesloot willen hiermee, samen met u, de slachtoffers van ons land tijdens de 2e wereldoorlog herdenken.

19.40 uur      : Samenkomst bij het monument

19.45 uur      : Gedicht door leerling van de basisschool

19.47 uur      : Toespraak namens het gemeentebestuur

19.50 uur    Deze inwoners van Schuinesloot zijn omgekomen in de oorlog:

H. Wolf                  overleden 10 mei               1940

R. Zwiep                 overleden 7 oktober           1943

G. Michels              overleden 2 mei                1945

J.F. Kosse               overleden 23 september     1944

Hier volgen de namen van de bemanning van de twee vliegtuigen die in de tweede
wereldoorlog neerstortten in Schuinesloot:

                   R.I.H. Aird              overleden 6 juli                 1941

                   F. Goulding            overleden 6 juli                 1941

                   R.M. Jordan           overleden 6 juli                 1941

                   D. Morrison           overleden 6 juli                 1941

                   J. Forman              overleden 6 oktober           1942

                   J. Forbes                overleden 6 oktober           1942

                   W.J. Howes            overleden 6 oktober           1942

                   C.W. Rhodes           overleden 6 oktober           1942

                   C. Slater                 overleden 6 oktober           1942

Voor alle overledenen uit de 2e wereldoorlog en alle slachtoffers van oorlog en geweld.

De namen worden voorgelezen door Tessa Kikkert.

19.55 uur      : Gedicht door bestuurslid van Stichting Activiteiten Schuinesloot

19.58 uur      : “The Last Post”

20.00 uur      : Twee minuten stilte, aansluitend zingen van het Wilhelmus

                        : Bloemlegging

20.15 uur      : Dankwoord en sluiting