Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Bouw je eigen buurt
Menu

Bouw je eigen buurt

Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg aan jou!

Als inwoner ken je jouw eigen buurt, wijk of dorp als geen ander en weet je wat er speelt. We zien dat inwoners steeds vaker het initiatief nemen om zaken die zij belangrijk vinden zelf of samen met bijvoorbeeld buren te regelen.

Online meedoen kan via www.bouwjeeigenbuurt.nl.

De gemeente Hardenberg wil graag ruimte geven aan initiatieven. En zich bezig houden met de zaken die er voor inwoners toe doen. Dat kan alleen als de gemeente weet wat er leeft en speelt en wat jij écht belangrijk vindt. Hiervoor is de gemeente Hardenberg in juni 2017 gestart met ‘Bouw je eigen buurt’.

Bij ‘Bouw je eigen buurt’ geef je op een bouwtekening aan wat jij belangrijk vindt voor de toekomst van jouw eigen buurt, wijk of kern, of voor de hele gemeente Hardenberg. Het gaat om wensen en ideeën op het gebied van de mensen om je heen, eigen huis & buurt, de manier waarop je je verplaatst, werk, de fysieke leefomgeving, vrije tijd en energie.

Voortgang

De gemeente wil echt samen met inwoners optrekken. Daarom vraagt de gemeente u nu om uw droom voor 2030 te delen. De gemeente Hardenberg gaat alle bouwtekeningen verwerken. Vervolgens wordt samen met inwoners en de gemeenteraad gekeken wat er met alle informatie gaat gebeuren.

Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. Daarnaast gebruikt de gemeente de informatie voor de Omgevingsvisie voor 2030, die de gemeente samen met inwoners wil maken.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat sommige dingen niet kunnen. Want de gemeente moet zich houden aan wetten en regels. En met 60.000 inwoners heeft de gemeente te maken met meerdere wensen, ideeën en belangen. Uw eigen buurt bouwen is dus geen garantie dat de gemeente ervoor kan zorgen dat die buurt er in 2030 precies zo uit zal zien. Kortom, we zullen samen keuzes moeten maken!