Streekbelang De Belt / Schuinesloot | Bijzondere vondst in De Belte
Menu

Bijzondere vondst in De Belte

In de zandgrond tussen de buurtschappen De Belte en De Witman is waarschijnlijk een mooie archeologische vondst gedaan. Tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van een vijver zijn de bewoners gestuit op zeer oud aardewerk. De bewoners hebben de graafwerkzaamheden direct gestaakt en de politie ingeschakeld. Na vooronderzoek is het terrein door de politie veiliggesteld.

Archeologen uit Zwolle hebben een eerste analyse op het terrein uitgevoerd. Rond 4.000 tot 5.000 jaar geleden was de grond waar deze vondst is gedaan onherbergzaam en woonden hier waarschijnlijk mensen van de Trechterbekercultuur. De bewoners, voornamelijk bekend van de hunebedden in Drenthe, woonden in kleine met leem bedekte huizen en in het gebied waar deze mensen leefden wordt voornamelijk aardewerk en bewerkte vuurstenen aangetroffen. De vondst van vorige week is echter uniek. Het gaat hier waarschijnlijk om mannelijke botresten. Deze week zal verder worden gegaan met aanvullend archeologisch grondonderzoek om duidelijkheid te krijgen over de leefomgeving en identiteit van de vondst. Buurtbewoners, dorpsbewoners of oud-inwoners met informatie over de geschiedenis van dit gebied worden gevraagd deze informatie te delen met de onderzoekers. Vrijdagmiddag 9 februari zullen er medewerkers zijn om de informatie te noteren.

Bron: De Toren Nieuws Bijzondere vondst in De Belte